Игри

Информация за страница Сапарева баня

Сапарева баня се намира в Югозападна България и е част от територията на Кюстендилска област. Намира се върху северното било на Рила планина и отстои на 15 километра разстояние от Дупница. Горещата минерална и чиста планинска вода е тази, която прави населеното място известно в цялата страна. Също така е популярен и гейзерът, намиращ се в центъра на града. Той изпълнява и функциите на административен център на общината, която носи неговото име. От столицата София градчето се намира на 75 километра в югозападна посока. Що се отнася до разстоянието до областния център Кюстендил, то е 56 километра. Една от основните пътни артерии за страната минава в непосредствена близост до общината. Става въпрос за международен път Е79, част от международен транспортен коридор номер 4. Горещите минерални извори в населеното място са в големи количества. В него се намира единственият за страната и контиентална Европа гейзер-фонтан. Това е един от символите на града, който е повод за гордост от страна на местното население.

  Балнеолечението в комбинация със селския туризъм намират добра почва за развитие в Сапарева баня. Главните причини за това се състоят в отличното местоположение и климата в общината, както и поради природните богатства. 750 метра пък е средната надморска височина за града и региона, а релефът може да се класифицира като хълмист и нископланински. Съгласно геоморфоложкото райониране на страната, районът на депото може да бъде отнесен към Рилския подрайон на Рило – Пиринския район на подобласт на Пирин и Рила и Местенската грабеново долина на Македоно – Родопската област. Този подрайон се характеризира предимно с високопланински и планински релеф, като разленението му е вертикално подчертано. В западна посока обаче релефът постепенно започна да мени своя облик и се превръща в нископланински и хълмист. Историята на града е интересна и е обект на интерес от страна на много изследователи. В местността Кремник се намира селище от праисторически тип, в което са открити голям брой археологически находки. Те повече от убедително доказват, че от ранния през средния до късния неолит животът изобщо не е прекъсвал. От долината на река Струма пристигат първите обитатели на селището, като те са носители на една от най-древните европейски цивилизации.

   Германия е най-старото и известно име на това населено място, намиращо се точно на мястото на днешния град Сапарева баня. Името до голяма степен се обяснява с езика на траките, в който коренът „герм” има значение на горещ. Според легендите и преданията основания за това име имат и разположените в близост горещи минерални извори. Според други мнения Герман е тракийският бог на топлината и произвежда светкавици и гръмотевици. В продължение на много векове обликът на тракийското селище се запазва, незасегнато от промените и годините. В наши дни то се носи от река Джерман. От епохата на траките при направени край града разкопки са разкрити голям брой паметници, които са категорично свидетелство за оценката на траките по отношение значението на лечебните качества на минералните извори. Те се използват от племената именно с лечебни цели и са помагали за това много тракийци да оздравеят.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker